Wystawa stała od 2016 roku w SPZOZ Jedlińsk ul Warecka 4.

Na tej wystawie prezentowane są głównie grafiki i akwarele.